Make your own free website on Tripod.com

ribe.gif (4962 bytes)

RIPER Genealogy homepage

E-mail

GeneaNet indexed


Over de naam en naamgenoten 


Inhoudsopgave


1 Inleiding

2 Amerikaanse immigranten uit Ripen in Jutland: de afstammelingen van Juriaen Thomasse (Van Riper)

2.1 Ripen en de daaruit voortgekomen namen in Passaic, Bergen en Hudson
2.2 Urian Tomason (Van Riper)
2.3 Prof. dr. Charles van Riper
2.4 Dr. Cornelius Van Riper
2.5 Passagierslijst "In de Bonte Koe" 1663

3 De Riperkamp, het Ripenhuis en Johan van Ripen in Zutphen

3.1 Johan van Ripen
3.2 De Riperkamp
3.3 Het Ripen- of Rypenhuis

4 Ontstaan en verspreiding van de naam Rieper in het Alte Land

4.1 Verklaring van de naam volgens Heinrich Borstelman
4.2 Verspreiding van de naam door de eeuwen heen
4.3 Indicatie van tegenwoordig in het Alte Land en omgeving wonende Riepers
4.4 Begraafplaatsen in het Alte Land: grafschriften

5 Over kostwinning

5.1 Peter Rieper en zijn nakomelingen als kosters in Warnitz bij Aabenraa (van 1686 tot 1832)
5.2 Johann Rieper en zijn nakomelingen als molenaars (van 1689 tot 1803)

6 Duitse intellectuelen in de 17e en 18e eeuw
(Deutsches Biographisches Archiv)

6.1 Johann Rieper
6.2 Albert Rieper
6.3 Johann Rieper
6.4 Petrus Rieper
6.5 Albert Riper
6.6 Johan Riepen

7 Over onroerend goed

7.1 Leenbrief van Johann Rode, aartsbisschop van Bremen, voor Jacob Ryper te Jork
7.2 Vahlenkampff koopt grond in Altona van Paul Riper (1677)
7.3 Oorkonde Hamburg 29 oktober 1371 - Conrad von Ripen e.a. bebouwen land bij de Muddwegen

8 De Rotterdamse familie Riper

8.1 De oudste generaties
8.2 Acte van Bekendheid Johann Riper

9 Wet, recht en gezag in het Alte Land

9.1 Boeren grondbelasting in de Zweedse tijd - de "contributie"
9.2 Riepers als burgemeesters en dijkrechters te Jork
9.3 Over recht en gerecht in Jork in het Alte Land

10 Andere vermeldingen

10.1 "Familie Rieper (Moravisch)"
10.2 Bezetting van het Alte Land door de Zweden - de grote plundering van het jaar 1676

11 Fragmenten uit Duitse stambomen waarin de naam Rieper voorkomt

11.1 Fragment uit: genealogie Rathmann (Groß Wittensee, Kreis Rendsburg-Eckernförde)
11.2 Fragment uit: genealogie Freese uit Hamburg, Niedersachsen
11.3 Drie fragmenten uit de genealogie Hardorff, Hardorp, Haddorp uit Steinkirchen in het Alte Land

12 Overzicht van de namen Riper en Rieper in de bestanden van de Mormonen

13 Diverse genealogieën - overzicht
13.1 George (Gerd?) Rieper X Catharina Sumhoff
13.2 Johann Rieper X Adelheid Köster


Er is ook een versie in de Duitse taal met nog meer gegevens: druk hier a.u.b.