Make your own free website on Tripod.com

ribe.gif (4962 bytes)

RIPER Genealogy homepage

Inhoud van "Over de namen en naamgenoten"

E-mail

GeneaNet indexed


Over de naam en naamgenoten


7 Over onroerend goed

Ryper - Riper


7.1 Leenbrief van Johann Rode, aartsbisschop van Bremen, voor Jacob Ryper te Jork

Volgens de bron is dit van 8 november 1503 daterende document tot op heden het oudste gevonden bewijs van eigendom voor een Jorker boerengeslacht, voor "Jacob Ryper tom Jorcke". Het is de letterlijke tekst, afkomstig uit het Registrum Bonorum et Iurium Ecclesise Bremensis (Fol. 175), genoemd het "Johann-Rode- Book":

  • "Wy Johan, van Gadess gnaden Ertze bischup to Brehmen, doen kundt und bekennen apenbar in dessem Breve vor alss wems, dat wy hebben belenet und belenen jegenwardigen in krafft desses Breves unsen lewen Underdanen Jacob Ryper tom Jorcke im Oldenlande und syne rechten Erven mit s”stehalve Morgen Landess, dar to Latekop vyfftehalff syndt belegen, undt en Morgen tom Jorcke, alss de van unsen Stichte to Brehmen to Lens gaen, mit aller thobehoringe und rechticheit. In orkunde aller desser vorgeschr. Articule hebben wy unse Ingesegel heten drucken benedden upt spatium desses unses Breves, de gegeven und geschreven iss am Jahr unses Hern Dusend vyffhundert und dre, am Dage Willehadi Episcopi"

7.2 Vahlenkampff koopt grond in Altona van Paul Riper (1677)

"(...) In het jaar 1677, nam Vahlenkampff nog eens 3400 Mark op, zodat het stuk grond nu met 14150 Mark belast was. Ging het hier schijnbaar om een speculatie-object, dat was zeker het geval bij het stuk grond tussen de Christian- en Annenstraat in Altona, dat hij in 1680 verwierf van Paul Riper, touwwever in Altona. Deze had het in juni 1673 gekocht van de plaatselijke burgemeester Hans Christian Eiffler. Deze had het hele landgoed, dat Eifflers Veld genoemd werd, tussen Kleiner Freiheit en de Münzmarkt, Grote Johannes- en Grote Bergstraat, gereserveerd met het doel het te verkavelen. Door Riper was de plaats gedeeltelijk bebouwd en in 1676 met 700 Mark bezwaard. Het erf bestond nu uit 4 woningen, 4 kelderwoningen en een tuin. De koopprijs, waarvan de geringheid duidelijk afsteekt tegen de in Hamburg, maar ook in Altona betaalde prijzen, bedroeg 700 Mark, waarvan er 600 contant betaald werden waarmee de hypotheek gedeeltelijk werd afgelost. De rest moest op het huis blijven staan, tot de overige ruimte bebouwd en verkocht zou zijn. daarna moest ook eerst de koopbrief van 1673 uitgeleverd worden. Schijnbaar had Riper aldus maar een deel van zijn eigendom verder vervreemd, hetgeen niet duidelijk valt op te maken uit het kadasterregister van Altona. (...)"

7.3 Oorkonde Hamburg 29 oktober 1371 - Conrad von Ripen e.a. bebouwen land bij de Muddwegen

"De vice-dekaan Heinrich Cusselt, de cantor Ludolf en het gehele Dom-kapittel van Hamburg kopen van de Daudekan van Bremen, Johann von Zesterfleth, en zijn neef, de knaap Marquard von Zesterfleth, tegen een rente van 20 Mark Hamburger penningen, 3 kwartieren ploegbaar land bij de Muddwegen (utweghen) in het kerkspel Mittelnkirchen, die Vicke van Jork, Junge Grote, Conrad von Ripen en Heyno Berghe bebouwen. De koopsom bedraagt 200 Mark Hamburger zilveren penningen. De rente kan jaarlijks tussen Maria's Geboorte en Michaelis opgezegd worden, waarop ze tot het volgende Stoelfeest van Petrus terug te betalen is. "In Crastino Sanctorum Apostolorum Symonis et Jude". (Zie ook paragraaf 4.2.)

(Bronnen: 7.1 750 Jahre Jork-Borstel (1221-1971) - ein Beitrag zur Geschichte des Alten Landes, Carl Röper, FVV zwischen Lühe und Este e.V., Jork - 1971, blz. 94 en 95; 7.2 Zeitschrift für Niedersächsische Familienkunde, 30e jaargang 1955, blz. 187; 7.3 Urkunden, Regesten und Nachrichten über das Alte Land und Horneburg III, blz. 1636.)


Terug naar: INHOUD


© 1997 John Riper