Make your own free website on Tripod.com

ribe.gif (4962 bytes)

RIPER Genealogy homepage

Inhoud van "Over de namen en naamgenoten"

E-mail

GeneaNet indexed


Over de naam en naamgenoten


10 Andere vermeldingen

Rieper - Riper


10.1 "Famile Rieper (Moravisch)"

"(...) Slechts twee leden van hen, Matthäus en Thomas Rieper, waren naar Herrnhut geëmigreerd. Zij waren afkomstig uit Kunewalde en scheidden zich later beiden van de broedergemeente af. Waarschijnlijk waren zij broers, of vader en zoon. Meer gegevens over hen waren niet niet te achterhalen. (...)"

10.2 Bezetting van het Altes Land door de Zweden - de grote plundering van het jaar 1676

De opgave van de in Jork aangerichte schade begint met de woorden: "Eerst zijn twee 'Hausleute' doodgeschoten, namelijk Peter Riper en Garleff Köpke, en ook een schipper genaamd Johan Hardorp."

Dan volgt een preciese opsomming van de schade, van hof tot hof, van huis tot huis. De waarde van het geroofde bedraagt bij Thiess Pickenpack 741, bij de organist Helberg 31, bij Albert Riper aan de kerk 250, bij de schoolmeester Georg Herleb 72 Mark Lübisch. (...)
Hoe zwaar sommige boerderijen getroffen werden, tonen de volgende voorbeelden:

  • Albert Rieper 2 paarden en 4 runderen;
  • Clauss Riper 4 paarden;
  • Hinrich Riper 4 paarden, 3 runderen, 4 varkens.

(...) (noot: er zijn meer namen genoemd; ik heb alleen de Ri[e]pers vermeld - jr)

(Bronnen: 10.1 Alte Herrnhuter Familien - deel 1, Felix Möschler, Herrnhut - 1922, blz. 114; 9.2 750 Jahre Jork-Borstel (1221-1971) - ein Beitrag zur Geschichte des Alten Landes, Carl Röper, FVV zwischen Lühe und Este e.V., Jork - 1971, blz. 96; 19.2 idem, blz. 248 e.v.)


Terug naar: INHOUD


© 1997 John Riper