Make your own free website on Tripod.com

ribe.gif (4962 bytes)

RIPER Genealogy homepage

Inhoud van "Over de namen en naamgenoten"

E-mail

GeneaNet indexed


Over de naam en naamgenoten


3 De Riperkamp, het Ripenhuis en Johan van Ripen in Zutphen van Ripen


3.1 Johan van Ripen

Johan van Ripen is een bekende in de historie van de stad Zutphen zoals dit hoofdstuk laat zien. Maar waar kwam hij vandaan? Dat is helaas (nog?) niet bekend. De informatie die het plaatselijke gemeente-archief over de straatnaam "De Riperkamp" heeft, beperkt zich tot wat daarover in een straatnaamverklarend boekje staat... Het Rijksarchief Gelderland te Arnhem stuurde een uittreksel uit een artikel uit 1917 handelend over de armenzorg te Zuthen in de middeleeuwen. Wat mij betreft ligt het voor de hand dat Johan van Ripen afkomstig is uit Ripen in Jutland, maar dat blijft (voorlopig?) gissen.

3.2 De Riperkamp

In Zutphen is een straat die "De Riperkamp" heet. Navraag bij het gemeente-archief van die stad leert, dat deze straat zijn naam dankt aan Johan van Ripen, die in het jaar 1375 nabij Zutphen een stuk land verkreeg dat toen de naam "Clussermaat" droeg. Sindsdien werd het ook "De Riperkamp" genoemd.

3.3 Het Ripen- of Rypenhuis

In 1379 gaven Johan van Ripen en diens echtgenote Catharina hun huis en erf op het Rijkenhage te Zutphen ter bewoning aan 6 of 7 goede, onbesproken vrouwen. Bij hun leven zouden Van Ripen en diens echtgenote de vrouwen aanwijzen die in hun woning gehuisvest zouden worden, na hun dood zouden hun erfgenamen dat doen. Kon men die niet meer opsporen, dan kwam het recht van begeving aan de kapelaan van de St. Walburgskerk en de pastoor van de Nieuwstadskerk. De vrouwen in het Ripenhuis moesten zich daarin ordelijk en fatsoenlijk gedragen. In het tegenovergestelde geval werden zij eruit verwijderd. Andere voorwaarden stelden de stichters niet.

Het Ripenhuis lag op het Rijkenhage tussen de Dieserstraat en het klooster Rondeel (het Rondeel lag ongeveer ter plaatse waar nu de kazerne Burgerweeshuis staat). Het kwam uit aan de Berkel en lag naast het gruithuis. Het Ripenhuis wordt aan de rugzijde van zijn stichtingsbrief de oude school genoemd ter onderscheiding van de nieuwe school, die op het Kerkhof lag, waar zich thans de stadstimmerwinkel bevindt. Het was dus vr 1379 een school.

In 1472 was Neze Rensen verwaarster. Zij droeg toen het huis op aan Pieter Boick en zijn erven, die dus toen het bestuur over de stichting en het beheer over haar inkomsten kreeg.

(bronnen: 3.2 straatnaamverklarend boekje Gemeente-Archief te Zutphen; 3.3 Bijdragen en Mededeelingen deel XX (pag. 120), Gelre, Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, S. Gouda Quint, Arnhem - 1917)


Terug naar: INHOUD


1997 John Riper